Window Cleaning Cymru

Gwybodaeth

Gwasanaeth Glanhau Ffenestri yn Gwynedd a Môn. Gwasanaeth Cymraeg neu Saesneg. English or Welsh service. Glanhawr ffenestri lleol a chyfeillgar o ardal Caernarfon.
Rydym yn darparu gwasanaethau glanhau ffenestri proffesiynol ledled Gwynedd a de Môn. Yn gwasanaethu cwsmeriaid sydd gyda tai a rhai masnachol, Window Cleaning Cymru yw eich alwad gyntaf am ffenestri perffaith bob tro.

  • Yswiriant llawn
  • Gwasanaeth lleol, cyfeillgar a phroffesiynol
  • Dulliau glanhau Traddodiadol a Pholyn Dŵr
  • Mae fframiau, drysau a siliau yn cael eu glanhau am ddim gyda ffenestri
  • Glanhau unwaith, bob 4 wythnos neu wedi’i deilwra i’ch anghenion personol
  • Gwasanaeth glanhau tu mewn ar gael

Talwch drwy Arian Parod, Siec, Chip&Pin, Cerdyn Di-gyswllt, Apple Pay a Google Pay, BACS, neu system talu Debyd Uniongyrchol, felly ni fydd yn rhaid i chi boeni am anghofio talu neu ddewis cadw arian parod eto.

Os yw’ch eiddo wedi’i leoli yng ngogledd Gwynedd neu i’r de o Ynys Môn, cysylltwch am bris heb rwymedigaeth.

 

Rydym yn defnyddio offer glanhau ffenestri modern, gan ddefnyddio polion ‘water-fed’ a thechnoleg glanhau dŵr pur. Profwyd mai dyma’r ffordd fwyaf effeithiol o lanhau ffenestri ac mae’n sicrhau’r safonau gwasanaeth uchel i’n cwsmeriaid. Gan ein bod yn anelu at gynnig y gwasanaeth glanhau ffenestri mwyaf cynhwysfawr yng Ngwynedd a Môn, rydym hefyd yn glanhau ffenestri mewnol gan ddefnyddio dulliau mwy traddodiadol.

 

Galeri

Mae gwteri angen cariad hefyd! Gyda’n brwsh “water-fed”, gallwn wneud gwaith cyflym o dorri trwy gwyrddni a baw er mwyn rhoi’r sglein yn ôl ar eich tŷ.

Pam glanhau’r ffenestri os yw’r fframiau’n edrych yn fudr? Rydym yn cynnwys glanhau pob sil, ffrâm a drws yn ein prisiau.
Dirty Window Before CleaningShiny Window After Cleaning

Dewch â bywyd yn ôl i ystafell wydr hŷn neu baneli estyniad, nid yw adfer y sglein yn cymryd llawer o ymdrech!
Dirty Conservatory Before CleaningClean Conservatory After Cleaning