Our Van

Gwybodaeth am Window Cleaning Cymru

Rydym yn darparu gwasanaethau glanhau ffenestri proffesiynol ledled Gwynedd a de Môn. Yn gwasanaethu cwsmeriaid sydd gyda tai a chwsmeriaid masnachol, Window Cleaning Cymru yw eich alwad gyntaf os ydych eisiau ffenestri sy'n sgleinio.

Cysylltwch
Water Fed Pole

Sut rydyn ni'n gweithio

Rydym yn defnyddio offer glanhau ffenestri modern, gan ddefnyddio polion ‘water-fed’ a thechnoleg glanhau dŵr pur. Profwyd mai dyma’r ffordd fwyaf effeithiol o lanhau ffenestri ac mae’n sicrhau’r safonau gwasanaeth uchel i’n cwsmeriaid. Gan ein bod yn anelu at gynnig y gwasanaeth glanhau ffenestri mwyaf cynhwysfawr yng Ngwynedd a Môn, rydym hefyd yn glanhau ffenestri mewnol gan ddefnyddio dulliau traddodiadol.

Cysylltwch
Card Reader

Hyblygrwydd i dalu

Talwch gyda Arian Parod, Siec, Chip a Phin, Cerdyn Di-gyswllt, Apple/Google Pay, BACS, neu system talu Debyd Uniongyrchol, felly ni fydd yn rhaid i chi boeni am mynd i nol arian parod ar ein cyfer. Os na fyddech chi adref, mae nodyn atgoffa yn cael ei adael gyda manylion y gwaith a'r ffyrdd gorau i dalu, felly ni fydd biliau annisgwyl yn pentyrru.

Cysylltwch
Glanhau Gwteri

Glanhau Gwteri

Mae gennym flynyddoedd lawer o brofiad wrth lanhau pob math o gwteri. Diolch i fynediad at dechnoleg fodern, fedrwn ni lanhau gwteri yn gyflym ym mhob math o eiddo. Gyda'n peiriannau glanhau, yn aml mae'n bosibl lanhau gwteri heb angen ysgolion a sgaffaldiau. O ganlyniad, mae'r prosiect glanhau yn llawer mwy diogel a gellir ei wneud yn gyflym iawn.

Cysylltwch

Gwybodaeth ychwanegol

• Yswiriant llawn
• Gwasanaeth lleol, cyfeillgar a phroffesiynol
• Dulliau glanhau Traddodiadol a Pholyn Dŵr
• Mae fframiau, drysau, a siliau yn cael eu glanhau am ddim gyda'r ffenestri
• Glanhau unwaith, bob 4 wythnos, neu wedi’i deilwra i’ch anghenion personol
• Gwasanaeth glanhau ffenestri tu mewn ar gael
• Cwsmeriaid hapus o ardaloedd Caernarfon, Bangor, a Llanfairpwll.

Galeri

Dyma rhai enghreifftiau o'n gwaith:
Dirty Window

Cyn Glanhau

Mae ffenestri a siliau yn casáu tywydd Cymru, mae'r esiampl hon yn dangos pa mor ddrwg gall pethau fod.

Clean Window

Ar ôl Glanhau

Mae ein system dŵr pur yn mynd i'r afael ar y baw ac yn gadael sglein ar y gwydr a'r uPVC.

Dirty uPVC

Cyn

Mae'r gaeaf yn medru achosi niwed i' ei'ch fframiau uPVC. Mae'n edrych yn wael, ond hefyd yn medru niweidio'r seliau!

Clean uPVC

Ar ôl

Gyda chadach, sebon, a gwaith caled, fedrwn ni atgyfodi'r sglein ar unrhyw banel uPVC, dim ots pa mor ddrwg maen nhw wedi mynd.